Om

OM BALANSE BYGG

Sunnhordland Bygg starta i 2009 - i 2021 endra me både namn og har fått nye eigarar.


9. november 2021 endra Sunnhordland Bygg As namn til Balanse Bygg As.

Grunnen til navneendringa, er at tømrargjengen i firmaet går inn på eigarsida saman Øystrein Folkestad. Han vil ha ansvar for salg og markedsføring.


Ute i felten, vil du framleis møte oss, dei same gode tømrarane som har vore i firmaet dei siste åra.


Me høyrer gjerne frå deg, og bli gjerne med oss på reisa vår framover.


Team Balanse Bygg

Me er bærebjelken i prosjektet ditt

ME ER TEAM BALANSE BYGG

Daniel Malkenes Dahl

Dagleg leiar


Tømrar med eit stort engasjement. Høgt fokus på kvalitet og yrkesstolthet. Jobbar hardt for din husdraum.


E-post: daniel@balansebygg.no

Telefon: 948 24 310

Øystein Folkestad

Salg og  administrasjon


Brenn for gode kunderelasjonar. Han er ein mann som strekk seg langt for at nettopp du skal få gjennomført din byggjedraum eller ditt byggjeprosjekt, på best mogleg måte.


E-post: oystein@balansebygg.no

Telefon: 484 81 472

Thor-Jonny L. Heggelund

Byggjeleiar


Tilflytta stril, opprinneleg frå Nordhordaland. Driv i dag eit småbruk innst på Almås saman med forlovede og 1 barn. Har eit brennande engasjement for husbygging og realisere andre sine husdraumar. Ein morgonfugl med høg moral.E-post: thor-jonny@balansebygg.no

Telefon: 953 31 997

Simon Ottesen

Tømrar


Erfaren tømrar som brenn for faget.E-post: simon@balansebygg.no

Telefon: 917 12 640

VÅRT TEAM STÅR KLART TIL Å HJELPE DEG MED Å OPPNÅ DRØYMANE DINE